Jab aurte najasat ki halat me hoti hai to pure najasat ke period me ham serf 7 aayate pad sakte h ki ek din me 7aayat pad sakte h?

Mashoor ke mutabik sat Aayat pure prioyd mai balke ek Aayat bi parna makruh hai. Aaytullah sistani saheb ke mutabik ye karahat sabit nahi hai. Yani wajib sajda wali Aayat ke Aalawa pura Qur'an Sharif pad sakte hai