Jab bivi shawhar ki khwahishat puri na kar sake to kya masael hai? Shawhar apni khwahishat khud puri kar sakta hai? Gunah hoge ke?

Ji Gunah hoga
Albatta Biwi se bat ki jae ya kisi buzurg ko bich me daal kar usko samjhaya jae