Jab Imam (atj) ke zahoor ka elaan hoga aur agar hum namaz e wajib ki niyat me huye to kya namaz khatam karke barhen Imam (as) ki taraf ya namaz torni parey gi us waqt?

Aap ke sawal ka mukhatasar jawab
ki si moatabar kitab ,ai ye hukam muje nahi mila ke Imam e Zamana ke zoohoor ki nida sun kar -sabhi ko forain Makka pohchna wajib hai-
Ha kuchh naqal mai ye Aaya hai ki Imam e Zamana ke khas ashab aise honge jo zahoor ki nida ke bad duniya mai kahi se bhi foran Imam e Zamana ki khidmat mai pohchenge