Jab imam e zamana aaege tab jo log mar chuke hoge unhe wapas zinda karege maslan jo karbla me the dushman unko bhi zinda kiya jaega to kya hum shiyo ko kabrr se uthaya jaega?
ya fhir jo zinda hai wohi imam ka sath denge?

Is Masale ko Raja't kahte hain, Doshmano ki zinda kiya jayega aur unko ikhteyar nahi hoga ki wo wapas is Dunya me na aaen, lekin wo Momin jo imam ajfs ki ke intezar me is dunya se chala gya usse alame-e-Barzakh me pucha jayega ki Zohur ho gya hai kya tum imam ajfs ki nusrat ko jana chahoge ya yahin ilahi nematon me rahoge? To momin ko ikhteyar diya jaega agr chahega wapas is dunya me akar imam ajfs ki nusrat karega agr nahi chahega to alame-e-Barzakh me rahega.