Jag pendlar till universitetet i Eskilstuna, som ligger 140Km bort från Stockholm, några gånger per vecka. Vår universitet ligger på två olika städer så ibland kan det hända att vi har lektion i en annan stad Västerås som ligger 108Km bort från Stockholm, (detta händer sällan kanske max 6 gånger per månad ibland knappt 2 gånger per månad).
Det finns två regel som säger att a) man bör pendla (samma sträcka?) minst 10 gånger per månad i ett helt år och b) man ska pendla minst 3 gånger per vecka i minst 6 månader.


Hur gäller det då med loven som äger rum mellan terminerna och skolåren?

Om vi kollar höstterminen så är den 4 månader lång. sen kommer en havlmånads jullov.
Detta gör att regel a) och b) inte uppfylls.

ska jag då enbart fasta och be som vanligt under vårtermien? under vårteminen blir det 6 månader och jag pendlar minst 3 gånger per vecka.I nuläget ber och fastar jag som vanligt och har gjort även under höstterminen.

får jag be och fasta som vanligt även om jag pendlar till Västerås?
(Jag brukar ha föreläsning i Eskilstuna samma dag som jag har föreläsning i Västerås)


JazakAllahKheir

Om eras utbildning fortsätter för mer en två år, då räcker det 3 månader reglar. Om inte man kan inte fast on Salaat kommer kortare.