Jaise kaala (black) pehenna makrooh hai toh agar uss kapde ke upar half jacket pehen lenge toh namaz sahi hai ya nahi?

Black kapre me Namaz sahi hai lekin sawab kam hai. Albtta Azadari ke liye black me koi haraj nahi. Aur jacket panne se masale me koi change nahi aaega