janab agar koi insan shia hai woh apne suut ke paiso se notebooks free me baat raha hai to kya ham woh suut ke paiso wali notebooks le sakte hai?

Le sakte hain