Janab main shares aur mutual funds me investment karta hun too iss investment par khums kaise nikalna chahiye kyunki iski value ghati badhti rahti hai.

jab khums ki tarikh aa jae to usi waqt ki qimat dekhi jae gi jo bazar me us waqt qimat chal rahi hai usi hisab se khums dena ho ga