Janab namaz e subha aur magrib me kitni minutes Fazilat ka waqt mana jay ?

is ko society aur urf bataega ki awwale Waqt kitna hai, normally 20 to 30 minutes hota hai