janab ye baat sabit kese hogi k ALLAH ne mola Ali ko mushkil kushayi ki qudrat ataa ki hai?

Agar imam ki wilayat sabit ho to ye bhi aasani se sabit ho jaegi,, jo wilayat nahi manta use pahle wilayat ka matter samjhana hoga