Jaysay kay shadi kay card ya kisi aur paper par quran ki ayat ya nabi aur imam kay nam likha hota hay kya ham us paper ko jala saktay hay taki kisi kay payro may na ay y baydbi na ho kya aysa karna sahi hay ?
ya un paper ka kya kiya jay please batay?

Hargiz jalana jaez nahi hai
Aap un pepars ko ya to barish me rakh den taki uspar likha hua mit jae ya kisi aysi jagah deden jahan usse dobara kaghaz ya dafti banae jati ho