Ji shukriya hadiya karne ta tarika or niyat b bata de

Amal se pahle ya bad me Niyat kijyega
Is amal ka sawab haidya karta hun falan (marhooma ka name) ko Qurban elallah