Juma ki namaz Humne Wajib ki niyat se padhi ho toh Zohr ki namaz padhna zaruri hai? Agar padhna hai toh kon se niyat se padhe?

zaroori nahi hai .