Khums kin kin cheezo pe ko kaise nikalta hai saving ke alawa? Kia saal mey jo naye kapde kharide, gahu etc in pr bhi khums niklega? Daal, chawal, atte ka khums inhi ki foam mey niklega ya aise ki foam mey nikal sakte hai? Or kia jaise humne naya ghar kharida us par khums niklega?

Dal chawal ki qimat de sakte hain. Naya ghar agar sal ki bachat se kharida hai aur usme rahne lage usi sal to nahi dena hai. lekin agar pichle salon ki bachat se kharida hai aur jo paise the unka khums nahi diya hoga to khums dena padega