Kia america ki company mey job karna jayez hai ya nahi or kia network marketing ki job karni jayez hai ya nahi

Agar zulm Aur gunah me madad ka sabab na ho tu Bilkul jayez hai