Kia hamari nazar agar naa meheram ladki par ho to wo kia gunha hai

G Han na maheram par Nigah dalna haram hai Aur is liye yeh amal gunah hoga