Kia roze ki halat mey cough gale ke ander liya ja sakta hai?

Agar gale ki had tak hai to nigalne me koi haraj nahi agar muh tak aa gaya to ehtiyate mustaheb hai ki na nigle