kisi mulk ki nationality ke liye fake marriage karna on paper, without siga sahi he ? aur us se kamaya hua paisa ? jaise log apne citizen kids ki shadi paise le kar dusro ko nationality dila te he .? woh paise haram ya halal ?

Aagha e Sistani ke mutabiq bilkul Haram hai