Konsa music jayez hai or konsa haram?

kayi pakistani manqabat pardhne wale maqabat mai music rakhte hai kya woh jayez hai??
kya hum ise sun sakte hai

Salamunalaikum
Har woh music jo entertainment ke liye ho woh haram hai
Wassalam