Kuch libaas aise hote hai jis par jandar ki tasveer bani hoti hai. Kya aise libaas pehenna sahi hai?

Aur ayse libaas me namaz ka kya hukm hoga jis par sir halqa logo ho ya pure shaql he banii ho?

Jandar ki tasweer makruh hay halate namaz me.