Kuch libaas aise hote hai jis par jandar ki tasveer wagera bani hoti hai. Kya ayse libaas pehenna sahi hai?

Aur ayse libaas me namaz ka kya hukm hoga jis par sirf halqa logo ho ya pure shaql he banii ho?

Jandar ki tasweer makruh hay halate namaz me