Kya aisa kiya jaa skta hai ki kuch quran ke sureh ki tilawat karen or allah se yeh dua kr len ki jitni bhi maine sureh ki tilawat ki hai iska sawab mere waldayen ke khate me likh diya jaye?

Ji bilkul aur ye bahot achcha kam hai. Balki ap aur logon ko bhi iske sawab me shareek kar sakte hain. Aur kisi ka sawab bhi kam nahi hoga