Kya Alam e Mubarak ko sajda karna jaez hai? Kis niyyat se jayez hai aur kis niyyat se galat hai? Shukriya

Salam Allah k alawa kisi ko bhi SAJDA karna jayez nahi. Allah k shukr ka SAJDA kare to jayez hy.