Kya ALLAH swt k pass dua mang k wo dua qabool hone pe yakin na rakhna shirk he ??

ye shirk nhi hai na ummidi hai aur allah ki rahmat se na ummidi khud ek gunah hai