Kya Billi ka bacha rakhna jaiz hai? Aur koi jo rakh raha hai usay kya ehtiat karni chahye?

رکھ سکتے ہیں۰ نماز کے لئے اس کے بالوں سے بچا جائے۰