Kya Billi ka peshab najis hai??

Har woh janwar jiska gosht khana haram hai aur agar usko zibah kiya jaye to uska khoon josh ke sath bahar nikle To aise janwar ka peshab aur pakhana dono najis hoga.
Zahir hai Billi ka peshab aur pakhana dono najis hai.