Kya chand ya suraj garahan se pehle koe sadqa agera nikalne ka hukm hai?

Aur kya chand ya sooraj grahan ko dekhne me koe harj hai?

Sadka to jab bhi nikalo sawab hy.
Aankhe kharab hone ka dar hy is liye suraj grahan ko nahi dekhte