Kya ek aurat mard e mayyat ki qaza namaz pad sakti hai aur mayyat ki qaza namaz ke havale se mehram namehram ka kya masla hai?

Padh sakti hai mahram namahram me farq nahin hai