Kya farishte galti karte to unke naam bataiye jinohne galti ki ho.

Farishte Masoom hain woh hargiz ghalati nahin kar sakte Haan unse tarke Awla ho sakta hai. Jaisa ke Fitrus naam ke Farishte ke bare main kaha jata hai. Magar khud Fitrus wali reawayat bahot ziyada mustanad nahin hai.