Kya Hadees e Kisa moatabar hai?

Bahut si kitabe hy Jin me hadise kisa k bare me zikr hy. Lekin alfaz badle huve hy. Mamun sb ka ek hy.