Kya haiz ki halaat me nazr e maula pakana aur khana thik rahenga

Behtar hai ghusl karliya jaye aisa koi bhi kaam karne se pehle. Agar mumkin na ho tou kam se kam wuzu karliya jaye