Kya hindu k haath se kati hui machli le sakte hai?

Fish ke halal hone Mai do chize jaruri hai

1) Pani se zinda nikalna
2) Chhilke wali hona

Is do chizo ka yaqin hai to le sakte hain