Kya hum bina t-shirt ya shirt ke matam kar sakte hain?
Agar nahi toh kyu nahi

Haraam to nahi hai lekin namahram ke samne baher haal ehtiyat kijiye ki body na dikhe. Iske liye kisi daleel ki zarurat nahi hai aap khud bataiye bina lebas ke public place par jana kaisa hai? Room me akele aap bina shirt ke khoob matam kijiye