Kya hum kisi gair muslim ke hatho se bani hui koi cheez kha sakte hai? kya vo najis hai?

Vegetarian chiz ka najis hone ka yakin na ho kha sakte hai.
Nonveg ke liye zabiha hone ka yakin ho to kha sakte hai.