Kya hum lower caste jaise dhobi chamar se dosti kar sakte hai aur inke yhan ja sakte hain or inke yhan dawat kha sakte hai or inko apne barabar bhita sak te hai?

Islam Mai taqwa ki buniyad par insan mohtarm hai iyaman & taqwa ki taraf dhyan dena chahiye