Kya hum namaze fareeza ke sajde me Allah ka naam le sakte hain?
Maine ek jagah padha tha ki Al Wahhabo padha jaa sakta hai to kya isi tarah se koi aur naam bhi padhe jaa sakte hain? Aur kya hum ek se zyada naam padh sakte hain

Jee