Kya hun gusle janabat shower k niche kar sakte hai?

G Han kar sakte hain bus tarteeb Ka Khayal rahe pahle sir aur gardun phir right part upar Se neeche phir left part upar Se neeche dhulna hoga