Kya kise bhe niyat se kiya gaya wuzu namaz k liye kaafi hoga?

Maslan agar mustahab ki niyat se wuzu kare, usse namaz pad sakta ya koe apne nazr o qasm ka wuzu kare, usse?

Wudhu qurbatan ilallah hona chahiye