Kya mahram mard aur aurat ek sath namaz padh sakte hai ?
Agar nahi padh sakte, to kitne faasle par namaz padhni chahiye dono ko ?

Dono k bich Parda ho to koy baat nahi, lekin agar mard aage ho aur aurat puche ho to koy baat nahi.
Agar aurat aage ho to 15 haat ka dono k darmiyaan fasla hona chahiye.