Kya music sunna haraam hai. Agar kabhi drive karte waqt neend ke wajah se sunna agar chaahe to. Aur kya Music sunne se hamari namaz qubool nahi hoti hai aur kya hamari haajat puri nahi hoti hai?

Music haram hay. Insan jab haram kaam karta hy to khuda uoos ki dua qabul nahi karta.