Kya Namaz e Shab mein Aqamat deni hai ya nahi, tasbeehat e Fatima S.A or sajde shukrany ka bi batatyen

Iqamah nahi, tasbih Aur Sajda e shukr hai