Kya Nasibi shaqs jo Ahlebait a.s dushmani rakhta ho najis hai?
Aur hame kise par shaq ho ke ye dushmane Ahlebait hai wo bhe najis hoga?
Aur shaq ki soorat me us shaqs ki Namaz e Janaza me shirkat kar sakte hai? Uske liye Namaz Wehshat wagera pad sakte hai?

Nasebi jo ahlebait se dushmani ka izhar karte hain wo kafir hain. Unki Namaze Janaza me na jaen. Unki Namaze Wahshat na padhen. Lekin jiske baare me shak ho use nasebi nahi mana jaega