Kya non Muslim k waha se baalo me ya body massage k liye tel (oil) use kar sakte hai? Eg badam ka tel hai wagaira

agar packed hai to le sakte hain,khule oil ko lene se parhez karen