Kya non Muslim ke waha papers xerox kara sakte hai jisme Allah ya Ahlebait as ya quran etc ka naam ho is yakin k sath k uska hath touch hoga writings par?

agar yaqin ho ke naam par haath lage ga to nahi kara sakte