Kya rasul tehreer kar sakte the, kya unhone apni zindagi me kabhi koi tehreer ki thi

Salamunalaikum
Rasul muallim the Quran ke mutabiq unhe khilqat se pahle khuda ne Ilm diya is liye likhna padhna Jante the Aur akhri waqt rasul saw ne Qalam Aur kaghaz manga tha jo unko nahi diya gaya
Janab e Fatima as rasul saw ki Tahreer abu bakr ke pass le Gai thin jis me rasul saw ne fidak janab e Fatima as ko likha tha
Wassalam