Kya woh gaana sunna jayez hai jisme music ya koi bhi instruments use na kiya gaya ho sirf insaan ki awaz ho?

Aagar gane ke bol aur jumle aise hon jo gaane bajane ki mahfilon se makhsoos hon ya unse Insan ki shahwat (Sexual desires) bhadkati hon to sunna jaez nahi hai