Kya yeh wajib hai ke Quran ko proper tajweed ke sath padhaa jaay. agar normal reading kare to koi harj to ny.

agar aap tajweed ka ilm rakhte hain to behtar hai uski reaayat karen