Lekin hospital walo be baccha nahi diya aur unho ne dafan wagera bhe nahi kiya. Kya koe kaffara hoga?

Koshish kare hasil karne ki,
Kaffara to tauba isteghfar.