Mai apne biwi ke sharm gah pe apna muh laga sakte hai aur biwi ke muh apni panis desakte hai?

Najasat muh me na pahonche to koy masla nahi. Phir bhi dusre olma se puch le.