Mai Geebat ke baare me Puchna chahta hu. Agar kisi ke samne kisi ki burai kare to wo geebat hai but agar mai apne hi man me kisi ki burai karta hu ya kisi ke baare me bura kahta hu to kya ye bhi Geebat hai.
Iska bhi gunah hai kya?

Man me agar burai karte hy to voh geebat nahi hoti balke ek tarah se hasad keh sakte hay ke dusre ke bare me dil me nafrat hona aur bura chahana.